El nou estàndard de referència a nivell global

Davant de les limitacions de les tecnologies per radiofreqüència Wimax i WiFi, s’ha imposat com a solució tecnològica d’accés preferida pels operadors de telecomunicacions, la tecnologia basada en l’estàndard LTE (Long Term Evolution) impulsat pel consorci 3GPP.
LTE es tracta del primer estàndard dissenyat com una solució purament IP similar a les xarxes cablejades com la fibra òptica.
L’objectiu de LTE es cobrir la demanda sempre creixent de serveis de vídeo, veu i dades i és també una tecnologia ja consolidada com opció de referència per oferir serveis la qual uneix a aquesta maduresa tecnològica una contínua evolució tecnològica.
A més, la xarxa 4G LTE de l’Anoia està desplegada en banda llicenciada d’ús privat a diferència d’altres operadors que ho fan en banda lliure, aconseguint una xarxa més estable, segura i fluida.